ОДЛУКА О цијени комбинације у редовним колима

20. новембар 2014.

О Д Л У К А

О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године

 

Члан 1

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015 године  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 2

Редовна кола игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева за која се примјењују цијене комбинације из члана 1.ове  Одлуке, приређују се у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године и то:

-101/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  23.12.2014. године;

-102/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  26.12.2014. године;

-103/2014  редовно коло са  јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;

-001/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  06.01.2015. године;

-002/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  09.01.2015. године;

-003/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  13.01.2015.  године

 

Члан 3

Цијена из члана 1. Ове Одлуке важи почев од 20.12.2014. године као првог дана почетка уплате за 101/2014  редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, док у претплати цијена из члана 1. ове одлуке важи почев од 26.11.2014. године.

 

Члан 4

Налаже се  Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у дневним новинама .

Члан 5

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Доставити:

–          Сектору за опште правне и кадровске послове,

–          Сектору маркетинга и комерцијале,

–          Финансијско- рачуноводственом сектору,

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије,

–          а/а

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                         Рајко Радовановић