ОДЛУКА о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2015. године

20. новембар 2014.

Члан 1

Цијена потврде о уплати за „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године  износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

 

Члан 2

Цијена опционе игре  БИНГО ЛОЗ остаје 0,50 КМ ( нула50/100 KM).

 

Члан 3

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                   Рајко Радовановић