ОДЛУКА о начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

20. новембар 2014.

Члан 1

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио неисплаћених добитака у износу од 11.000,00 КМ  (једанаестхиљада и 00 /100 КМ) распоређује се за покриће фонда посебних робних и новчаних премија и добитака.

Члан 2

У посебном извлачењу за срећни број путем малог бубња додјељују се робне премије и то:

1 х ТV LED smart  : 1 500 КМ – извлачење из бубња

2 х ЛАПТОП : 2 х 1 000 КМ – извлачење из бубња

5 х М. ТЕЛЕФОН : 5 х 500 КМ – извлачење из бубња

Укупно посебни робни добици: до 6 000 КМ

Компјутерским извлачењем додјељује се 20 добитака и то:

2 х 500 КМ – компјутерско извлачење

3 х 400 КМ – компјутерско извлачење

4 х 300 КМ – компјутерско извлачење

5 х 200 КМ – компјутерско извлачење

6 х 100 КМ – компјутерско извлачење

Укупно  посебни новчани добици: 5 000

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас    Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

5.      ц/о

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                      Рајко Радовановић