План набавки за 2015

12. децембар 2014.

Управа Предузећа је на тринаестој сједници одржаној 12.12.2014. године усвојил План јавних набавки за 2015. годину.

План јавних набавки за 2015 годину.