Одлука о цијени “Васкршњег ТВ Бинга” 2015.године

9. март 2015.

На основу члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука,члана 16. став 2. и члана 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржане дана 05.03.2015. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о цијени „ Васкршњег ТВ Бинга“ 2015. године

 

Члан 1.

Цијена потврде о уплати за „Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године износи 3,00 КМ (три
00/100 конвертибилних марака).

 

Члан 2.

Цијена опционе игре БИНГО ЛОЗ износи 0,50 КМ ( нула педесет конвертибилних марака 00/50 KM).

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема „Васкршњег ТВ Бинга“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић