Одлука о формирању фонда за Бинго премију за Васкршњи Бинго 2015

9. март 2015.

На основу члана 22. став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О формирању фонда за Бинго премију за
„Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

Фонд за Бинго премију у „Великом Васкршњем ТВ Бингу“ 2015. године представља фонд из уплате Васкршњег ТВ Бинга 2015. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

Члан 2.

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна вриједност аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

Члан 3.

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић