Одлука о приређивању “Васкршњег ТВ Бинга” 2015.године

9. март 2015.

На основу члана 6. став 2. и 3. и члана 15. став 1. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржане дана 05.03.2015. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању ванредног кола ТВ Бинга
„ Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 11.04.2015. године као ванредно коло под називом „ Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године.

 

Члан 2.

Пријем уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“ почиње 16.03.2015. године и траје до 11.04.2015. године.
Од 16.03. до 21.03.2015. године уплата тече паралелно са редовним колом, а од 23.03.2015. године уплата само за Васкршње коло.
Редовно коло од 04.04.2015. године се не приређује.
Од 13.04.2015. године почиње уплата за редовно коло које се извлачи 25.04.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку другог ванредног колa.

 

Члан 3.

Извлачење бројева „ Васкршњи ТВ Бинго“ обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 11.04.2015. године.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић