Одлука о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

28. мај 2015.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14.  Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 28.05.2015. године ,доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, објављене у Гласу Српске, продужава се до 14.06.2016. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2016.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

      О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Предузећа.

Предједник Управе
Рајко Радовановић