Одлука о приређивању Љетњих кола ТВ Бинго ON-LINE за период 20.06. – 12. 9. 2015. године

3. јун 2015.

На основу члана 7. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа, д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању Љетњих кола
ТВ Бинго ON-LINE за период 20.06. – 12. 9. 2015. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред приређивања три Љетна кола ТВ Бинга ON LINE у периоду 20.06. – 12.09.2015. године.

Члан 2.

Пријем уплате за 10. Љетно коло ТВ Бинга ON-LINE почиње 08.06. 2015. године и траје до 20.06.2015. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Коло ТВ Бинга 13.06. се не приређују.
Пријем уплате за 11. Љетно коло ТВ Бинга ON-LINE почиње 22.06.2015. године и траје до 25.07. 2015. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 27.06., 04.07., 11.07. и 18.07. 2015. године се не приређују.
Пријем уплате за 12. Љетно коло ТВ Бинго ON-LINE почиње 27.07.2015. године и траје до 29.08.2015. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 01.08., 08. 08., 15.08. и 22. 08. 2015. године се не приређују.
Пријем уплате за 13. Редовно коло ТВ Бинга ON-LINE почиње 31.08.2015. године и траје до 12.09.2015. године, када је емисија извлачења добитака. Коло ТВ Бинга од 05.09., се не приређује.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за 10. Љетно коло ТВ Бинго ON-LINE објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић