Одлука приређивању редовних кола игре Лото 7 од 39 бројева у којима ће се додјељивати специјални добици

3. јун 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 2330/1 од 01.06.2015. године (наш број протокола 2875/15 од 02.06.2015. године, Управа предузећа на двадесетдеветој сједници одржаној дана 03.06.2015.године,
доноси

О Д Л У К У
О приређивању редовних кола игре Лото 7 од 39 бројева у којима ће се додјељивати
специјални добици

Члан 1.

У класичној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола укојима ће се додјељивати специјани добици и то:
– 51. редовно коло у 2015. редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 30.06.2015. године, за које пријем уплата почиње 27.06.2015. године;
– 52. редовно коло у 2015.години са јавним извлачењем добитака на дан 03.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 01.07.2015. године;
– 53. редовно коло у 2015. са јавним извлачењем добитака на дан 07.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 04.07.2015. године;
– 54. редовно коло у 2015. редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 10.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 08.07.2015. године;
– 55. редовно коло у 2015. редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 14.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 11.07.2015. године;

Пријем уплате у претплати за кола наведена у предходном ставу почиње 03.06.2015. године.

Члан 2.

Утврђују се специјални добици у редовним колима из члана 1 ове Одлуке, и то :
– у 51. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 52. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 53. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 54. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 55. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ ).

Члан 3.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1 ове Одлуке уплате пет ( 5 ) или више комбинација на једном листићу у основној игри Лото 7 од 39 бројева и додатној игри Лото плус стичу право на додјелу једног специјалног броја одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних добитака из члана 2 ове Одлуке.

Члан 4.

Утврђује се поступак извчлачења специјалних добитака из члана 2 ове Одлуке у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1 на сљедећи начин:
– извлачење специјалних добитака – пет ( 5 ) новчаних добитака у бруто износу од 4.120,83 КМ обавља се у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло, тако што се извлачи пет ( 5 ) бројева са шест цифара, путем рачунара који генерише добитне шестоцифрене бројеве из скупа свих додјељених бројева за „Специјални добитак“ и по принципу случајног избора, без
могућности утицаја људског фактора, из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре нула ( 0 ) читано с лијева на десно, чиме се утврђује максимално пет добитних потврда за специјални добитак – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ.

Уколико се „Специјални добитак“ не извуче, у истом ТВ извлачењу у коме се утврђују добитне комбинације за основну и додатну игру, поновиће се извлачење шестоцифреног добитног броја.

Члан 5.

Утврђени специјални добици из члана 2 ове Одлуке исплачују се на терет фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

Члан 6.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења и биће објављена.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић