Тендерска документација, тј. позив за достављање понуда за набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС( анекс II dio B ZJN )

19. јун 2015.

Управа Предузећа је на двадесетшестој сједници 22.04.2015. године усвојила Одлуку којом је покренута процедура јавне набавке услуге избора, креирања и израде пропагандних средстава, за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација, тј. позив за достављање понуда и 19.06.2015. године упућен је понуђачима.

Преузимање тендерске документације је бесплатно.