Тендерска документација за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС

4. август 2015.

Управа Предузећа је на тридесеттрћој сједници 29.07.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге колективног осигурања радника имовине и опреме  Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација и 03.08.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Преузимање тендерске документације је бесплатно, уз обавезно писмено обавјештење уговорног органа да је иста преузета, као и о датуму ивремену преузимања тендерске документације

Тендерска документација;