ОДЛУКA о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“

28. септембар 2015.

На основу члана 43. Став 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, објављених дана 16.09.2014. године, Управа предузећа на тридесетдеветој сједници одржаној дана 25.09.2015. године, доноси

 

ОДЛУ У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, број 3719-УП/14,

од дана 29.07.2014. године објављене у Гласу Српске дана 16.09.2014. године, продужава се до 31.12.2015. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 29.02.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

 За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Ова одлука ће се објавити у дневним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектор маркетинга и комерцијале

–          Сектор за информацине и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

                                                                                                                         _____________________