Тендерска документација за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја,огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе Лутрије РС

1. октобар 2015.

Управа Предузећа је на тридесетпрвој сједници 25.06.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе  Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација и 02.07.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

 

Тендерска документација;