Тендерска документација за набавку услуге сукцесивног одржавања софтвера за on-line приређивање игара на срећу

6. октобар 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници сједници 02.10.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног одржавања софтвера за on-line приређивање игара на срећу.

Сачињена је тендерска документација и 06.10.2015. године упућен је позив понуђачу за преговарачки поступак..

 

Тендерска документација;