Одлука о цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5629-УП/15

Дана:25.11.2015. године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије  број 5036/1 од  23.11. 2015. године (запримљена дана 24.11.2015. године и протоколисана под бројем 5612/15), и  члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме

Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

 

Члан 1.

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016 године  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 2.

Редовна кола игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева за која се примјењују цијене комбинације из члана 1.ове  Одлуке, приређују се у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016, године и то:

-101/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  22.12.2015. године;

-102/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  25.12.2015. године;

-103/2015  редовно коло са  јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2015. године;

-001/2016  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  05.01.2016. године;

-002/2016  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  08.01.2016. године;

 

Члан 3.

Цијена из члана 1. Ове Одлуке важи почев од 25.11.2015. године у претплати, а и за редовну уплату за пет Новогодишњих и Божићних кола од 19.12.2015. до 08.01.2016. године.

 

Члан 4.

Налаже се  Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у Независним новинама .

Члан 5.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

                    Предсједник

                    Управе Предузећа

                                                                                                     Рајко Радовановић