Одлука о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број : 5631-УП/15

Бања Лука, 25.11.2015. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 19. Статута  Лутрије Републике Српске а.д.  Бања Лука,члана 16. став 2. и члана 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE,  Управа Предузећа на   сједници одржаној дана 25.11.2015. године , д о н о с и

 

 

 

О Д Л У К У о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2016. године

 

Члан 1.

Цијена потврде о уплати за „Велики Божићни ТВ Бинго“  2016. године  износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

 

Члан 2.

Цијена опционе игре  БИНГО ЛОЗ остаје 0,50 КМ ( нула 50/100 KM).

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у Независним новинама .

 

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                         Рајко Радовановић