Одлука о формирању фонда за Бинго премију за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5632-УП/15

Бања Лука, 25.11.2015. година

 

На основу члана 22.  став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на  четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О формирању фонда за Бинго премију за

„Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

 

Члан 1.

Фонд за Бинго премију ( 37 +, џекпот, супер џекпот ) у „Великом Божићном ТВ Бингу“ 2016.

године представља фонд из   уплате Божићњег ТВ Бинга 2016. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

 

       Члан 2.

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна  вриједност

аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

 

      Члан 3.

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из неискориштеног фонда добитака из игре „ТВ Бинго 9“.

 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                         Рајко Радовановић