Одлука о приређивању редовних кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

25. новембар 2015.

Број : 5627-УП/15

Бања Лука, 25.11. 2015. године

 

На основу члана 43. алинеја 20 Статута Лутрије Рс а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком Државене лутрије Србије бр. 5036/1 од 23.11.2015. године ( наш бр. протокола 5612/15 од 24.11.2015. године )  Управа Предузећа на четрдесетчетрвтој сједници одржаној 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању редовних кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

 

Члан 1.

   У класичној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола  у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016., године током којих ће се додјељивати специјални добици и то:

-101.  редовно коло  у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан  22.12.2015. године;

-102. редовно коло  у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан  25.12.2015. године;

-103. редовно коло  у 2015.  години са  јавним извлачењем добитака на дан  31.12.2015. године;

– 01.  редовно коло  у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан  05.01.2016. године;

– 02. редовно коло  у 2016.  години  са јавним извлачењем добитака на дан  08.01.2016. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у класичној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Џокер у

редовним колима наведеним у тачки 1. ове Одлуке  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 3.

Цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 19.12.2015. године као првог дана почетка уплате у

101/2015 редовном колу игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, док у претплати цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 25.11.2015. године, односно са почетком пријема уплате за 94. редовно коло

Члан 4.

У једном од наведених кола из члана 1 Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то стан у Београду, на локацији „Касарна Степа Степановић“, Вождовац, површине 73,26 м2 у бруто вриједности  од 10.827.316,09 динара ( око  175.483,00 КМ  на дан 24.11.2015. године по званичном курсу ), с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка прве врсте „седмица“ за бруто износ додатног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.

 

Члан 5.

Утврђени добитак  из члана 4 ове Одлуке исплаћују се на терет фонда неисплаћених добитака у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева.

 

Члан 6.

Утврђује се износ добитака Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте

(четворка) у износу од 17,00 КМ у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке, а што је у складу са правилима ове игре на срећу.

Члан 7.

Обзиром да је 103. редовно коло игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Џокер новогодишње коло,

односно да се извлачење добитака у истом одвија у четвртак у новогодишњој ноћи ( 31.12.2015. године ) на ТВ Прва у 20,00 сати, неће бити извлачења у редовном термину у уторак на дан 29.12.2015. године, те за 01. редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, у 2016. години, на дан 01.01.2016. године неће бити извлачења добитака већ се дан извлачења помера за 05.01.2016. године у редовном термину.

 

Члан 8.

Налаже се Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у дневним

новинама.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                         Рајко Радовановић