Одлука о приређивању ванредног кола ТВ Бинга „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5630-УП/15

Бања Лука,25.11.2015. године

 

На основу члана 6. став 2. и 3.  и члана 15. став 1.  Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE,  Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године , доноси

 

О Д Л У К У о приређивању ванредног кола ТВ Бинга „Велики Божићни ТВ Бинго“  2016. године

 

Члан 1.

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 06.01.2016. године као ванредно коло под називом „Велики Божићни ТВ Бинго“  2016. године.

 

Члан 2.

Претплата за „Велики Божићни ТВ Бинго“  почиње  30.11.2015. године и тече паралелно са редвним колима до 19.12.2015. године.

Од 21.12.2015. године тече уплата само за Божићно коло до 06.01.2016. године.

Не приређује се редовно коло од 02.01.2016. године.

Потврда о уплати носи ознаку првог ванредног кола.

 

Члан 3.

Извлачење бројева „Великог Божићњег ТВ Бинга“   обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у  дана 06.01.2016. године.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од  првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у Независним новинама.

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                            Рајко Радовановић