Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серије 006

2. децембар 2015.

Члан 1.

Одређује се 02.12.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 006, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 006 број 5103-УП/15 од 23.10.2015. године, која су објављена у Независним новинама дана 30.11.2015. године.

Члан 2.

Продаја срећке из става 1. Ове Одлуке траје до 02.12.2016. године (укључујући и тај дан).

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до

31.01.2017. године (укључујући и тај дан).

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије.

Члан 4.

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Независне новине.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

                               Рајко Радовановић