Одлука о прекиду приређивања игре на срећу ТВ БИНГО ON-LINE

16. фебруар 2016.

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу ТВ БИНГО ON-LINЕ закључно са даном 13.02.2016. године, након одиграног 03. кола ТВ Бинго on-line.

 

Члан 2.

Почетак заједничке игре са Државном лутријом Србије ће бити регулисан посебном Одлуком, као и прерасподјела акумулисаног фонда.

 

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за

информационе и комуникационе технологије.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама.

 

 

 

                                                                                                              Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                        Рајко Радовановић