Одлука о цијени игре на срећу ТВ Бинго

26. фебруар 2016.

Члан 1.

            Утврђује се сљедећа цијена игре на срећу ТВ Бинго:

 

За редовна кола:

–          Цијена 1, односно цијена уплате за Опцију АБ1 (уплата само за три Бинго комбинације): 1,00 KM ;

–          Цијена 2, односно цијена уплате за Опцију АБ2 (уплата само за двије Бинго Плус комбинације): 0,70 КМ ;

–          Цијена 3, односно цијена уплате за Опцију АБ3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно), која је једнака збиру Цијене 1 и Цијене 2 : 1,70 КМ ;

 

За ванредна кола :

–          Цијена 4, односно уплата за Опцију Ц1 (уплата само за шест Бинго комбинација): 2,00 КМ

–          Цијена 5, односно уплата за Опцију Ц2 ( уплата само за четири Бинго Плус комбинације): 1,40 КМ

–          Цијена 6, односно уплата за Опцију Ц3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно), која је једнака збиру Цијене 4 и Цијене 5: 3,40 КМ.

 

Члан 2.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и примјењује се од првог дана уплате за Девето редовно коло игре на срећу ТВ Бинго.

 

Члан 3.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић