Одлука o утврђивању гарантованог фонда игре на срећу ТВ Бинго

26. фебруар 2016.

Члан 1.

            Утврђује се гарантовани износ добитака I врсте у лутријској игри на срећу ТВ БИНГО у износу од 10.000.000,00 динара (словима:десетмилиона динара) почев од пријема уплата за 9. Редовно коло игре на срећу ТВ БИНГО, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 07.03.2016. године.

 

Члан 2.

            Уколико обрачунати фонд за добитке I врсте буде мањи од гарантованог износа добитака из члана 1 ове Одлуке, одговарајући износ ће бити обезбјеђен на терет фонда неисплаћених добитaка.

 

Члан 3.

            Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примјењује се почев од пријема уплата за 9. редовно коло игре на срећу.

 

Члан 4.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић