Тендерска документација за набавку услуге штампања и испоруке помоћних листића за ТВ Бинго и Лото

4. март 2016.

Управа Предузећа је на педесетпрвој сједници  одржаној 25.02.2016. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева .

Сачињена је тендерска документација и 04.03.2016. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација