Одлука о продужењу рока продаје и наплате инстант срећке „МЕГА“ серија 002

7. март 2016.

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА“ серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА – серија 002 број 5489-01/11, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.03.2012.године, продужава се до 12.03.2017. године.

 

Права на наплату добитка застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 11.05.2017. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За  реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношењa и објавиће се у Независним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                Рајко Радовановић