Одлука о приређивању 11. Ванредног кола ТВ БИНГО

12. март 2016.

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО одређује се приређивање 11. Ванредног кола у 2016. години, поводом обиљежавања православног празника „Младенци“, за које ће се јавно извлачење

добитака обавити дана 21.03.2016. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

У 11. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из тачке 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 15.03.2016. године и траје до 21.03.2016. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу члана 6.4. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из тачке 1. Ове Одлуке, за коју цијену учесник у игри добија потврду о уплати, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре;

Члан 4.

У 11. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 40.000 евра, односно 4.932.192,00 динара у динарској противвриједности по средњем курсу НБС на дан 09.03.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или

II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 11. Ванредном колу.

Уколико у 11. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитака.

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 10. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО преносе се у 11. ванредно коло у 2016. години, а затим у 12. редовно коло у 2016. години у континуитету и у свему сагласно одредбама из члана 20. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 6.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 7.

                         Одлука се објављује у Независним новинама.

 

                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                          Рајко Радовановић