Одлука о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

26. мај 2016.

На основу члана 43. став 1. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14.  Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, Управа Предузећа на шездесетдругој сједници одржаној дана 26.05.2016. године ,доноси

О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

 

Члан 1.

      Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, који истиче 14.06.2016. године,  продужава се до 14.06.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2017. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

      За  реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                Рајко Радовановић