Одлука о сазивању Седме ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

4. јул 2016.

I

Сазива се Седма ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 02.08.2016. године (уторак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о допуни плана пословања за период од 01.01.-31.12.2016. године;
4. Доношење Одлуке о куповини пословног простора;
5. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора;
6. Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију;
7. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.08.2016. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2016.године.
Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлуке под тачком 4. дневног реда да, у складу са чланом 435. Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право несагласних акционара у складу са Законом о привредним друштвима.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за VII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора
Растко Вуковић

Материјали за 7. ванредну сједницу