Одлука о сазивању Осме ванредне сједнице Скупштине акционара

23. септембар 2016.

I

Сазива се Осма ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 21.10.2016. године (петак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Седме ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности – куповина пословног простора ( по претходној сагласности за закључење уговора о куповини пословног простора)

4.      Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности  – кредитно задужење (закључење уговора о кредиту и заснивању хипотеке по претходној сагласности)

5.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 28.10.2016. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 11.10.2016.године.

 

У складу са Одлуком претходне Скупштине акционара, Управа Предузећа је прикупила понуде за куповину пословног простора.

Посао куповине пословног простора представља располагање имовином велике вриједности чије финансирање ће се обезбиједити из кредитних средстава, а за обезбјеђење кредитног задужења заснова ће се хипотека и уписати забиљежба првенственог реда на некретнини.

Саставни дио материјала за VIII ванредну Скупштину акционара је препорука Надзорног одбора у вези располагања имовином велике вриједности.

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачкама 3. и 4. дневног реда Осме ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“. Формулар о правима несагласних акционара може се преузети на сајту Предузећа или лично у дирекцији Лутрије РС.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за VIII  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Растко Вуковић