Одлука о приређивању 48. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

4. новембар 2016.

О Д Л У К А

о приређивању 48. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 48. ванредног кола у 2016. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити
дана 26.11.2016. године у 20:00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

У 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 05.11.2016. године  и траје до 26.11.2016. године, а уплата се обавља
на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације(помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 48. Ванредно коло вршиће се паралелно са редовним колима.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ Бинго и Бинго Плус, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

Члан 4.

У 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.153.730,00 динара бруто у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 02.11.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 48. ванредном колу.

Уколико у 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 47. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 48. ванредно коло у 2016. години, а затим у 49. редовно коло у 2016. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка-новчани добитак у бруто износу од 50.000  евра, односно 6.153.730,00 динара бруто, обрачунато по средњем девизном курсу НБС на дан 02.11.2016. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 49. редовном колу обавиће се дана 28.11.2016. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 9.

Одлука се објављује у Независним новинама.

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Финансијско – рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                             Рајко Радовановић