Одлука o приређивању специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

25. новембар 2016.

На основу Одлуке државне Лутрије Србије бр. 5105/1 од 23.11.2016. године (наш број протокола 5613/16 од 24.11.2016. године), члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на седамдесетосмој сједници одржаној дана 24.11.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017.године у играма на срећу Лото 7 од 39 бројева, Лото плус и игри на срећу Џокер

 

Члан 1.

У играма на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игри на срећу Џокер одређује се приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божоћних празника 2016/2017. године током којих ће се додјељивати додатни добитак и то:

–          102. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2016. године

–          103. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 27.12.2016. године

–          104. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 30.12.2016. године

–          01. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 03.01.2017. године

–          02. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2017. године

–          03. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 10.01.2017. године

–          04. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2017. године

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

–          Цијена комбинације Лото 7 од 39 бројева у износу од 1,70 КМ

–          Цијена комбинације Лото плус у износу од 0,40 КМ

–          Цијена комбинације Џокер у износу од 0,40 КМ

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. ове Одлуке важе почев од 21.12.2016. године као дан почетка уплате у 102/2016 редовном колу, док у претплати цијене из члана 2. ове Одлуке важе почев од 26.11.2016. године, односно са почетком пријема уплате за 95. редовно коло.

Члан 4.

У једном од наведених кола из члана 1. ове Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то новчани добитак у бруто износу од 150.000,00 евра односно 18.517.545,00 динара бруто, обрачунато по средњем девизном курсу НБС на дан 23.11.2016. године.

 

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име додатног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог додатног добитка.

 

Члан 5.

Утврђени добитак из члана 4. Ове одлуке исплаћује се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

 

Члан 6.

Утврђује се износ добитка Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић