Одлука o утврђивању износа добитака VI врсте Замјена у игри Бинго и Коцкица

28. новембар 2016.

Број:5643-УП/16

Бања Лука,28.11.2016. године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 5104/1 од 23.11.2016. године , наш број протокола

5632-04/16, Управа Предузећа на седамдесетдеветој сједници одржаној дана 28.11.2016. године, доноси

 

Одлуку o утврђивању износа добитака VI врсте Замјена у игри Бинго и Коцкица у игри Бинго Плус

Члан 1.

Утврђује се износ добитака VI (шесте) врсте –ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у игри на срећу

ТВ БИНГО у висини од  1,70 (словима:једнаконвертибилнамарка и 70/100 ), почев од пријема уплата за 50. редовно коло на срећу ТВ БИНГО за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 05.12.2016. године и закључно са 53. редовним колом игре на срећу ТВ БИНГО за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 26.12.2016. године.

Члан 2.

Недостајући износ за добитак VI (шесте) врсте – ЗAМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНА, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 3.

Утврђује се износ добитака VI(шесте) врсте –КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака у игри на срећу БИНГО ПЛУС у висини од 1,75 КМ (словима:једнаконвертибилнамарка и 75/100) , почев од

пријема уплате за 50. редовно коло игре на срећу БИНГО ПЛУС за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 05.12.2016. године и закључно са 53. редовним колом игре на срећу БИНГО ПЛУС за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 26.12.2016. године.

Члан 4.

Недостајући износ за добитак VI (шесте) врсте –КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић