Одлука o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

8. децембар 2016.

Број: 5681-УП/16

Бања Лука,29.11.2016. године

 

На основу Одлуке државне Лутрије Србије бр. 5178 /1 од 28.11.2016. године (наш број протокола 5671/16 од 29.11.2016. године), члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осамдесетој сједници одржаној дана 29.11.2016. године, доноси

 

 

О Д Л У К У o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017.године у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

 

Члан 1.

            У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017. године  и то:

-у ТВ извлачењу 54. ванредног кола у 2016. години на дан 31.12.2016. године, за које пријем уплата почиње 13.12. 2016. године;

-у ТВ извлачењу 01. ванредног кола у 2017. години на дан 09.01.2017. године, за које пријем уплата почиње 01.01.2017. године;

 

Члан 2.

            У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц), као и преко интернета на интернет страници Државне лутрије Србије, избором понуђених опција.

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

            Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из тачке 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

            У 54. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 158.651,50 КМ по средњем девизном курсу Централне банке БиХ на дан 29.11.2016. године и додјељује се уз добитак прве врсте („БИНГО 34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 54. ванредном колу.

Уколико у 54. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка прве врсте  („БИНГО 34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

 

 

Члан 5.

            У 01. ванредном колу игре  на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 79.325,75 КМ по средњем девизном курсу Централне банке БиХ на дан 29.11.2016. године и додјељује се уз добитак прве врсте („БИНГО 34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 01. Ванредном колу.

Уколико у 01. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка прве врсте („БИНГО34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС), додатни добитак се дијели сразмјерно боју добитника.

 

Члан 6.

            Утврђени износи додатних добитака из чланова 4.и 5. ове Одлуке исплаћују се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

 

Члан 7.

            У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

-добитак пете врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 3,40 КМ;

-добитак шесте врсте-ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 1,70 КМ;

-добитак пете врсте –ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ;

-добитак шесте врсте – КОЦКИЦА из групе  Бинго Плус добитака износиће 1,75КМ.

 

Члан 8.

            Недостајући износи за добитак пете врсте- ЈЕДАН РЕД и шесте врсте – ЗАМЈЕНА испатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ у складу са правилима иге.

Недостајући износи за добитак пете врсте-ЦЕНТАР и шесте врсте-КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ у складу са правилима игре.

 

Члан 9.

            Нераспоређени фондови добитака у последњем 53. Редовном колу у 2016. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 54. Ванредно коло у 2016. години, а затим у Прво ванредно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно правилима игре.

 

Члан 10.

            Нераспоређени фондови добитака у првом ванредном колу у 2017. години игара на срећу

ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС преносе се у друго редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно Правилима.

Члан 11.

            Обзиром да се извлачење добитака у 54. Ванредном колу у 2016. години игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС одвија у Новогодишњој ноћи 31.12.2016. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 20.00 часова на TV HAPPY.

 

Члан 12.

            Јавно извлачење добитака у првом ванредном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 09.01. 2017. године у редовном термину на  TV HAPPY.

 

Члан 13.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Упрaве Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић