Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама

30. децембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кинио дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.