Уговор о рекламирању на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини

30. децембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.