Уговор о сукцесивној набавци аутомобила који ће се додјељивати као награда у лутријској игри на срећу инстант срећка “СЕДМИЦА”

23. јануар 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка, по обавјестенју о набавци бр. 662-1-1-135-3-16/16 , за ЛОТ 1– Набавка једног новог путничког аутомобила који ће додјељивати као награда у лутријској игри на срећу инстант срећка “СЕДМИЦА” и за ЛОТ 2- Суккцесивна набавка шест нових путничких аутомобила који ће се додјељивати као награда улутријској игри на срећу инстант срећки “СЕДМИЦА”  , закључила уговор са понуђачима који су доставили најповољнију понуду.