Уговор о колективном осигурању радника имовине и опреме Лутрије РС

28. фебруар 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-3-3-1/17 , за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.