Одлука о приређивању 13. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

6. март 2017.

На основу члана 43.  став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  са Одлуком Државне лутрије Србије броj 1001/1 oд 02.03.2017. године (наш број 1242/17 од 02.03.2017. године), Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 02.03.2017.године, доноси

О Д Л У К А о приређивању 13. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 13. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.03.2017. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 13. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 07.03.2017. године  и траје до 25.03.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 13. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У 13. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни,новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.792,80 КМ прерачунатo по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.03.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 13. ванредном колу.

Уколико у 13. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 12. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 13. ванредно коло у 2017. години, а затим у 14. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног, новчаног добитка у бруто износу од 1.000.000 динара, односно  15.792,80 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.03.2017. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет посебног Фонда добитака игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС којима је истекао рок за наплату и Фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 14. редовном  колу обавиће се дана 27.03.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                                                                                                         Управе Предузећа

                        Рајко Радовановић