Уговор о сукцесивној набавци горива

10. март 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-5/17 , за сукцесивну набавку горива ( дизел ) за потребе Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.