Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго и помоћних листића за ЛОТО

30. март 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-30-3-6/17 , за ЛОТ 1– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за тВ Бинго и за ЛОТ 2– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за ЛОТО 7 од 39 бројева , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.