Одлука о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

13. април 2017.

Број:1947-УП/17

Бања Лука 11.04.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.1775/1 од 10.04.2017. године (наш број 1932/17 од 10.04.2017. године) Управа Предузећа на деведесетпетој сједници одржаној дана 11.04.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 19. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 01.05.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 18.04.2017. године  и траје до 01.05.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 19. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовно 18. коло у периоду од 18.04.2017. године до 24.04.2017. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.782,02 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 11.04.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у игри ТВ БИНГО, у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 19. ванредном колу.

Уколико у 19. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС добитак I врсте БИНГО ПЛУС у игри БИНГО ПЛУС увећава се за износ од 17.499,96 КМ.

Уколико у 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитака I (прве) врсте БИНГО ПЛУС, добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 18. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 19. ванредно коло у 2017. години, а затим у 20. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Утрђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.782,02 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 11.04.2017. године који се додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у игри ТВ БИНГО,  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет резервног фонда добитака игре на срећу ТВ БИНГО и фонда неисплаћених добитака.

Новчани добитак у бруто износу од 17.499,96 КМ, за који се увећава фонд добитака I врсте БИНГО ПЛУС у игри БИНГО ПЛУС, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 8.

              За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

                                 Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић