Одлука о продужењу рока продаје срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015

28. април 2017.

Број: 2123-УП/17

Бања Лука,24.04.2017. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „Трећа срећа“ серија 015, објављених у Независним новинама дана 25.03.2016. године, Управа предузећа на 96. сједници одржаној дана 24.04.2017. године, доноси

 

 

О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу  инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015, који истиче 05.05.2017. године,

продужава се до 31.12.2017. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2018. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

                                                                                   Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                  Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић