Одлука о приређивању 23. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

15. мај 2017.

Број:2441-УП/17

Бања Лука 12.05.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2277/1 од 11.05.2017. године (наш број 2439-04 од 12.05.2017. године), Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 12.05.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 23. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 23. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 27.05.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 16.05.2017. године  и траје до 27.05.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 23. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.877,10 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.05.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 23. ванредном колу.

Уколико у 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 22. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 23. ванредно коло у 2017. години, а затим у 24. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утрђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.877,10 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.05.2017. године који се додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 24. редовном колу обавиће се дана 29.05.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

              За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

   Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                                                                                             Предсједник

                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                              Рајко Радовановић