Уговор о рекламирању Лутрије РС на Алтернативној ТВ током 2017. године

18. мај 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији у току 2017. године , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду