Одлука о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001

12. октобар 2017.

Број: 4722-УП/17

Бања Лука, 12.10.2017. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „JACK POT“ серија 001, објављених у Независним новинама дана 12.10.2016. године, Управа предузећа на 105. сједници одржаној дана 12.10.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „JACK POT“ серијe 001, емитоване по Правилима

лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001, број 3230-УП/ 16 од 30.06.2016. године која су објављена у дневним новинама „Независне новине“ од дана 12.10.2016. године, продужава се до 20.10.2018. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.19.12.2018. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић