Одлука о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

4. децембар 2017.

Број:5391 -УП/17

Бања Лука 01.12.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије  од 01.12.2017. године Управа Предузећа на сто осмој сједници одржаној дана 01.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање

Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018. године током којих ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ и то:

-104. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 29.12.2017. године у редовном термину;

-01. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 02.01.2018. године у редовном термину;

-02. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 05.01.2018. године у редовном термину;

-03. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2018. године у редовном термину;

-04. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитка на дан 12.01.2018. године у редовном термину;

Члан 2.

 

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

 

Цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 27.12.2017. године као дана почетка уплате у 104/2017 колу, док у претплати цијена из члаана 2. Одлуке важи почев од 02.12.2017. године.

Пријем уплате за 01/2018 коло почиње 30.12.2017. године.

 

 

Члан 4.

 

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил (теренско возило), у вриједности од 98.331,29 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 98.331,29 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

 

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

Рајко Радовановић