Тендерска документациоја за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији

7. децембар 2017.

Управа Предузећа је на стотинудеветој сједници  одржаној 05.12.2017. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Сачињена је тендерска документација и 06.12.2017. године упућен је позив понуђачу за достављање понуде и преговарање.