Тендерска документација за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини

8. децембар 2017.

Управа Предузећа је на стотинудеветој сједници  одржаној 05.12.2017. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору,Добоју и Бијељини, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Сачињена је тендерска документација и 06.12.2017. године упућен је позив понуђачу за достављање понуде и преговарање.