Одлука o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

12. децембар 2017.

Број: 5557-УП/17

Бања Лука, 11.12.2017. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5769/1 од 08.12.2017. године Управа Предузећа на стотину десетој сједници одржаној дана 11.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018.године у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

            У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018. године  и то:

-у ТВ извлачењу 59. ванредног кола у 2017. години на дан 31.12.2017. године, за које пријем уплата почиње 12.12. 2017. године;

-у ТВ извлачењу 01. ванредног кола у 2018. години на дан 08.01.2018. године, за које пријем уплата почиње 01.01.2018. године.

 

Члан 2.

            У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

            Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

            У 59. и 01. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке МЕРЦЕДЕС  Ц класе у вриједности аутомобила 98.659,20 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 98.659,20 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева ( ГСБ ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду о уплати.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу  биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

Члан 5.

            Право на учествовање у извлачењу добитка „ЕКСТА БИНГО ШАНСА“ имају сви играчи који учествују у празничним колима.

 

Члан 6.

            Утврђени износи добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћују се на терет Фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

            Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 58. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 59. ванредно коло у 2017. години, а затим у 01. ванредно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

            Нераспоређени фондови добитака у 01. ванредном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 02. редовно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

            Обзиром да се извлачење добитака у 59. ванредном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС одвија у Новогодишњој ноћи, у недељу 31.12.2017. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 19,55 часова на TV HAPPY.

 

Члан 10.

            Јавно извлачење добитака у првом ванредном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 08.01.2018. године у редовном термину на  TV HAPPY.

Почетак пријема уплата за 02. редовно коло у 2018. години почиње 09.01.2018. године.

 

Члан 11.

            За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 12.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Глас Српске“.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић